MARE SARBATOARE! Calendar ortodox 10 aprilie 2021

În această zi, sunt prăznuiți Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim și Pompie. Rostește, azi, rugăciunea către Sfântul Maxim, protectorul familiei aflate în necaz.

Sărbători religioase 10 aprilie 2021

Ortodoxe: Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim și Pompie

Calendar ortodox 10 aprilie 2021. Cine au fost Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie
Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie și cei treizeci și șase împreună cu dânșii au trăit în Africa și au trecut la

Domnul, în timpul domniei împăratului Deciu, pentru că au refuzat să lepede credință în Hristos aducând jertfe idolilor, potrivit

crestinortodox.ro. Guvernatorul provinciei a poruncit ca treizeci și șase dintre ei să fie omorâți prin tăierea capului.

La rândul lor, Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim și Pompie au fost aruncați în închisoare fiind legați în lanțuri. Aici s-a arătat un înger al Domnului, i-a eliberat din lanțuri și le-a dat de mâncare. Ei au fost scoși afară și torturați, apoi iar aruncați în temniță.

Guvernatorul a poruncit ca în locul unde erau ținuți aceștia să fie aruncați șerpi veninoși și scorpioni, pentru ca mucenicii să moară în chinuri. Dar necuvântătoarele nu s-au atins de ei.

Văzând că nu reușește să-i ucidă pe cei patru mucenici, guvernatorul a poruncit, în cele din urmă, omorârea lor prin decapitare.

Fiind aduși la locul execuției, ei au cântat în psalmi aducând laude lui Dumnezeu. Cu toții au luat cununa muceniciei în anul 250.

Calendar ortodox 10 aprilie 2021. Rugăciune către Sfântul Maxim, apărătorul familiei aflate în necaz
Sfinte Maxim, tot harul Duhului cel de Dumnezeu insuflat picură-l întru mine, din limba ta cea curgătoare de miere şi dulce,

Dumnezeiescule Maxim, pentru ca Bunul Dumnezeu să ne ierte greșelile noastre, să ne protejeze de boală și să ne aducă vindecarea.

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor

cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Maxim, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai vindecat, vindecă-mă și pe mine.

Sfinte Maxim, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca

să mântuiască sufletele noastre, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin!