ULTIMA ORA! Scade vârsta de pensionare cu 20 de ani pentru mineri. Iohannis a promulgat legea

Condiţia obligatorie pentru încadrarea în această lege este să existe un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani, realizat în aceste activităţi.

Scade vârsta de pensionare. Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind aprobarea OUG 10/2020 prin care se reduce cu 20 de ani vârsta standard de pensionare pentru anumite categorii de persoane care au lucrat în subteran.

Se instituie, astfel, dreptul de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, pentru persoanele care au desfăşurat activităţi miniere în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă, în domeniul prospecţiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării/sau prelucrării, concentrării,

conservării şi închiderii minelor, din cadrul unităţilor de prospecţiuni şi explorări geologice, dacă au un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani, realizat în aceste activităţi.

Preşedintele a promulgat şi Legea privind aprobarea OUG 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.

Legea creează cadrul instituţional şi măsurile necesare aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 223/2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi Regulamentul (UE) 559/2020 de modificare a Regulamentului (UE) 223/2014, în ceea ce priveşte introducerea unor măsuri specifice pentru abordarea epidemiei de COVID-19.

În acest sens, legea vizează măsuri pentru implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate POAD: mecanisme de implementare a procedurilor privind distribuţia pachetelor de alimente şi produse de igienă; rolul instituţiei prefectului şi a

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în asigurarea respectării procedurilor cu privire la distribuţia acestor pachete; lărgirea ariei de incidenţă a sprijinului oferit tuturor membrilor familiilor cărora le este stabilit, prin

dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii 416/2001; introducerea unei noi categorii de cheltuială eligibilă din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), şi anume costuri administrative, de transport şi de depozitare suportate de instituţiile prefectului.

De asemenea, şeful statului a semnat şi decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG 36/2020 care vizează măsuri pe timpul stării de urgenţă.

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea mai multor legi (Legea 360/2002, Legea 80/1995, Legea 384/2006, Legea 145/2019) şi vizează domeniul gestionării raporturilor de serviciu ale poliţiştilor şi cadrelor militare pentru situaţiile de instituire a stării de urgenţă, a stării de asediu, a stării de război, ori în caz de mobilizare.

În acest sens se instituie posibilitatea delegării poliţistului, fără acordul scris al acestuia, pentru exercitarea altor activităţi decât cele corespunzătoare postului ocupat, precum şi a detaşării lui pentru o perioadă de 12 luni, reglementarea urmând să se aplice, în mod corespunzător, şi detaşărilor aflate în curs la data intrării în vigoare a actului normativ, fără a depăşi perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi de război. De asemenea, se prevede extinderea situaţiilor în care poliţistului nu îi pot înceta raporturile de serviciu.

În ceea ce priveşte cadrele militare, legea stabileşte, pentru perioada instituirii stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi de război, conduita în situaţiile care presupun absenţa de la serviciu şi prerogativa şefului unităţii de a decide programul de lucru în funcţie de specificul şi nevoile acesteia. Totodată, se prevede extinderea situaţiilor în care cadrele militare nu pot fi trecute în rezervă. scrie romaniatv.ro